هیچ محصولی یافت نشد.

نقش گلگیر عقب ماشین (گلگیر چپ و راست)

گلگیر عقب یکی از پازل های اساسی حفاظت از بدنه خودرو می باشد. گلگیرهای عقب ماشین که اطراف دو چرخ عقب می باشند، ساختاری شبیه به گلگیر جلو دارند.

خرید گلگیر عقب خودرو

این گلگیرها به صورت کوره ای (رنگی) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین اگر قصد دارید سایر بدنه ماشین خود را تعویض کنید،‌ بدنه خودرو رنگی و خام در انواع بخش ها در سایت پرشین یدک موجود می باشد.